ทำตัวให้หน่อยครับ

บทว่า.....เกทารมริยาทาย แปลว่า  บนเขตแดนแห่งคันนา จากเรื่อง ลาชเทวธีตรา แยกศัพท์หน่อยครับ

ปริยาทา    อิต.    เขตแดน,

ปริยาทา    อิต.    เขตแดน, คันนา.
มริยาทา    อิต.    เขตแดน, คันนา. แปลง ป เป็น ม.
เกทาร    นปุ.    ทุ่ง, นา, นาดอน, ที่เพาะปลูก, ลาน, สนาม.
เกทารปริยาทา    อิต.    คันนา.
เกทารมริยาทา    อิต.    คันนา.
 

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

Powered by Drupal, an open source content management system