อุณหิสสวิชยคาถา

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

1. หนังสือสวดมนต์แต่ละเล่ม เขียนไม่เหมือนกันคือคำว่า พยคฺเฆ นาเค วิเส ภูเต (พะยัคเฆ) บางเล่ม เขียนว่า พฺยคเฆ (พ๎ยัคเฆ) ขอรบกวนถามว่า คำไหนถูกครับ แล้วบทนี้มีที่มาจากไหน เพราะในสวดมนต์ฉบับหลวงก็ไม่มี ค้นในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐก็ไม่มี (หมายถึงที่เป็นบทสวดบาลี) อยากทราบจริง ๆ ครับ
2. บท นัตถิเม สะระณัง อัญญัง ฯเปฯ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ในหนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ ฉบับมหามกุฏฯ เขียนชื่อบทว่า
สัจจะกิริยคาถา ส่วนในหนังสือเอกเทสสวดมนต์วัดบวรฯ เขียนเป็น สัจจะกิริยาคาถา คำไหนถูกครับ
3. คำว่า อนุตฺตราสี กับ อนุตฺราสี ที่แปลว่า ไม่กลัว, ไม่สะดุ้ง ใชัได้ทั้งสองคำใช่หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ 

พฺยคฺฆ พ๎ยัคฆะ บาลีมีพินทุที่

 • พฺยคฺฆ พ๎ยัคฆะ บาลีมีพินทุที่ พ ด้วย
 • กิริยา อยู่หน้าศัพท์อื่น เป็น กิริย บ้าง เช่น กิริยวาที
 • อนุตฺตราสี (อะ-นุด-ตะ-รา-สี) กับ อนุตฺราสี (อะ-นุด-ตฺรา-สี) ใช้ได้ทั้งสอง
Powered by Drupal, an open source content management system