พศ.ขอ 945 ล้านบาทเพิ่มรายหัวบาลี

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ทำหนังสือถึงนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนในโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และนายชูศักดิ์ได้สั่งการให้ พศ.ทำเรื่องนำความกราบเรียนไปยังนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้เคยบอกกับนายสมัครไว้แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ให้มากขึ้น เมื่อครั้งที่นายสมัครเดินทางเข้านมัสการคณะกรรมการ มส. ในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้นายพนม ศรศิลป์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา พศ. ได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบหลักการเพิ่มเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เสนอไปยังนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.พศ.แล้ว เพื่อพิจารณา ก่อนส่งต่อไปยังนายชูศักดิ์ เพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป

สำหรับเกณฑ์ใหม่ที่จะขอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้กับผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีนั้น แบ่งเป็นผู้เรียนบาลี เพิ่มเป็นรูปละ 7,980 บาทต่อปี ผู้เรียนนักธรรมเพิ่มเป็นรูปละ 3,990 บาทต่อปี และเงินอุดหนุนในการจัดสอบธรรมศึกษาเพิ่มเป็นคนละ 280 บาท โดยจะขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ในวงเงิน 945,277,000 บาท ทั้งนี้ จะเสนอขอรับการอุดหนุนในอัตราดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้กับผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลีนั้น ครม. เพิ่งมีมติให้เพิ่มมาเมื่อปี 2549 โดยในส่วนของผู้เรียนนักธรรมให้เพิ่มจากรูปละ 500 บาทเป็น 900 บาทต่อปี ในส่วนของผู้เรียนบาลีเพิ่มจากรูปละ 600 บาท เป็น 900 บาทต่อปี ขณะที่เงินอุดหนุนในการสอบธรรมศึกษานั้นได้เพียง 100 บาท.

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system