รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ท่านใดท่อง พยัญชนะ

ท่านใดท่อง พยัญชนะ เป็นแบบนี้ได้บ้าง ไก่ไข่ควายฆ่างัว
เป็นพยัญชนะ ก ถึง ง, ต้องการทราบว่าพยัญชนะต่อไปท่องอย่างไร
ถ้าได้เมล์มาที่
tita_tummo@hotmail.com เจริญพร
ฐิตธมฺโมภิกขุ

พยัญชนะวรรค ไก่ไข่ควายฆ่างู 

พยัญชนะวรรค
ก่ข่ควายฆ่งู                านฉิ่ชูอหญิง   เพน = (เพดาน)
ฏัาน - โฒ่าเร    เต่ถุทังหนูฟัง    = (ฟัน)
ลาผีพี่ภูมิม้า.                 ยักษ์เรืว่าเสือัง
อจุาค่าน้อยจัง.             าล ฤาษี นี่ สัน(สกฤต) เอย
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/323-00/

ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ล้วนมีไวยากรณ์เยอะ แต่ยังไม่เท่าภาษาบาลี เพราะภาษาบาลีประกอบด้วยไวยากรณ์ทุกตัว ทุกตัวต้องแปลงไปตามลิงค์ วจนะ วิภัติ
ถ้าเป็นกริยา ต้องประกอบด้วย กาล วจนะ วิภัติ วาจก ปัจจัย เพื่อให้ชัดเจนในความหมายแต่ละประโยค
ถ้าเป็นกริยากิตก์ต้องประกอบด้วยกาล บางทีวจนะ วิภัติ วาจกด้วย
วาจกคือปัจจัยที่ประกอบทำให้ ศัพท์นั้นเป็นประโยคอะไร เช่น
ประโยคธรรมดา ปุริโส สามิกสฺส กมฺมํ กโรติ ชายคนหนึ่ง ทำงานให้นาย หมายถึงว่า ชายคนนี้ มีหน้าที่รับใช้นาย......
ประโยคกรรม Passive voice
ปุริเสน สามิกสฺส กมฺมํ กตํ ความหมายเท่าเดิม แต่เป็นอดึตไปแล้ว
อาจแต่งให้เป็นปัจจุบันได้ ปุริเสน สามิกสฺส กมฺมํ กริยติ
แต่จะแต่งเป็นว่า นายคนนี้ ต้องทำงานให้นาย หรือมีหน้าที่ทำงานให้นาย ก็แต่งเป็น ปุริเสน สามิกสฺส กมฺมํ กาตพฺพํ
ถ้าเป็น นายสั่งให้ชายคนหนึ่งทำงานให้ สามิโก ปุริสํ อตฺตโน กมฺมํ กาเรติ....
อธิบายแล้วยาว เรียนบาลี ได้ครูดี หมายถึงว่า ครูมีวิธิการสอนให้ง่าย ลูกศิษย์หัวดีด้วย ก็สนุก

สำนักเรียนวัดเปรมประชา

สำนักเรียนวัดเปรมประชา รับสมัครนักเรียนบาลีทุกชั้น มีรถรับส่งเรียน มจร.วังน้อยด้วย

ผมสอบสอบ ป.ธ.5 ไม่ฝานครับ

ผมสอบสอบ ป.ธ.5 ไม่ฝานครับ ใครมีเทคนิคการเรียน ป.ธ.5 ช่วยแนะนำหน่อย

บาลีต้องใจเรียนกันนะครับถึงจะ

บาลีต้องใจเรียนกันนะครับถึงจะรู้เรื่อง ต้องขยันท่องหลักไวยากรณ์ ให้เเม่นๆๆ


kaddame jāyati udake āsīyati
ที่แปลว่า the lotus is born in the mud and is supported or thrives by means of the water
เขียนด้วยตัวหนังสือไทยว่าอย่างไรครับรบกวนด้วยครับ

- กทฺทเม ชยติ อุทเก อาสียติ


ทำไมใช้ภาษาไทย ไม่ค่อยสละสลวย ให้สมกับความเป็นผู้สนใจภาษาบาลีเลย ทั้งๆที่ภาษาบาลี ถือได้ว่า เป็นต้นแบบของหลักภาษาไทย หรือไวยากรณ์ไทย
เพิ่งเข้ามาอ่านเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกว่า การใช้ภาษา ก็ไม่ต่างอะไรกับบอร์ดกีฬา บอร์ดการเมือง ฯลฯ
ในเมื่อภาษาของตัวเองยังใช้ไม่ถูกต้อง แล้วจะไปใช้ภาษาที่สองได้ถูกต้องอย่างไร

- เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ผู้สนใจภาษาบาลี น่าจะเป็นผู้ใฝ่รู้เรื่องภาษา ยิ่งควรให้ความสำคัญกับภาษาไทย ทำภาษาไทยให้งดงาม ทำไมมีคำไม่น่าปรากฎในที่นี้เยอะมาก เช่น คับ เยอะจาง อะรัย ปล่าวคับ อ่านแล้วรู้สึกหงุดหงิดใจพิกล


เชิญชวนใช้คำว่า "ปาฬิ" และ "พระไตรปิฎกปาฬิ"
ในโอกาสที่เน้นความถูกต้องของพุทธพจน์ และพระธัมมวินัย ทั้งโดยการเขียนการออกเสียง และความหมายที่ถูกต้อง

"ปาฬิ และการศึกษาพระไตรปิฎกปาฬิ"
- คัดบางส่วนจาก "ปาฬิ กับ สัททอักษรสากล" คู่มือการอ่านปาฬิ อักษรโรมัน พิมพ์ใน "พระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช พ.ศ. 2436 : ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล พ.ศ. 2553" ชุด 40 เล่ม พิมพ์โดยกองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ พ.ศ. 2553 เขียนโดย ดร. วิจินตน์ ภาณุพงศ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อต้ังภาควิชาภาษาศาสตร์ และประธานก่อตั้งหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักฐานการเขียนว่า "ปาฬิ" มิใช่ บาลี ในต้นฉบับอักษรขอมจากมูลนิธิภูมิพโล อธิบายโดยอาจารย์ สิริ เพ็ชรไชย ป.ธ. 9
http://www.facebook.com/note.php?note_id=136325243084742

ข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการพระไตรปิฎกสากล
https://sites.google.com/a/worldtipitaka.info/endowment/home/untitledpost-1


ตอนนี้กำลังเรียน ป.ธ. ๙ ครับ สอบได้ง่ายไหมครับ

- ง่ายมาก
- ท่านคิดว่า ตั้งแต่ ป.๑-๒ - ป.ธ.๘ มันยากหรือง่ายหล่ะครับ ส่วนตัวผมคิดว่า ยากหรือง่ายอยู่ความพยาม ง่ายคงสอบได้หมด ยากก็คงหาคนสอบไม่ได้ครับ
- มันก็ไม่ง่ายนักหรอกครับ ผมก็เรียนเหมือนกัน สอบตกมาหลายปีแล้ว
- อยากเรียนแนะนำให้บวชถวายอกเรียนเลยคับจะได้บรรลุวัตถุประสงค์
- ยากเอาเรื่องนะครับ จาก พระมหาประเวศ ปัญยาทีโป ป.ธ.7


ผมอยากเรียนบาลีครับและเรียนมหาลัยด้วยครับ เรียนไปด้วยกันได้ป่าวครับ


ผมเคยสอบ ป.ธ 3 มา แต่ว่าช่วงนั้นไม่มีการสอบซ่อม แต่มาดูข้อสอบหลังๆ นี้ ง่ายมากๆ
อีกทั้งยังมีการสอบแก้ตัว ถ้าเป็นสมัยก่อนผมว่า คงสอบได้ถึงประโยคสูงๆ กว่านี้แน่ๆ
ผมยังอยากจะกลับไปเรียนบาลีอีกครับ เพราะว่าสนุก มีสาระดี ทำให้เราได้แสดงถึงความมุมานะในการเรียนการแปลบาลี
ผมอยากจะกลับไปสอบ ป.ธ.3 อีกครั้งครับ


ผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกครับ
ตอนนี้เรียนประโยค ป.ธ.๕ คับ
มีข่าวสารอะไร อย่าลืมเอามาแบ่งปันทางเว็บด้วยนะคับ


กระผมสอบประโยค ป.ธ. 3 (ซ่อม) เป็นแปลมคธเป็นไทยน่ะครับ ผมดูของบุญสืบมาตลอด
เวลาผมสอบจะมีประโยค ย ประโยค ต จะเป็นแบบ โดย - ประการใด - ประการนั้นน่ะครับ
อยากทราบว่า ใช้สำนวนนี้ กรรมการจะเก็บเราไหมครับ
เพื่อความสะบายใจครับ ผมพึ่งซ่อมมาหมาดๆ ตรงนี้ประโยคกิน ประโยคเก็งซะด้วย ถ้ากินตรงนี้ผมไม่รอดแน่เลย
วอนขอผู้ทราบตอบหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ
- ไม่มีปัญหาหรอกครับ การแปลมีหลายสำนวน กรรมการที่ตรวจจะพิจารณาดูว่าได้หรือไม่ ขอให้แปลให้ถูกต้องตามหลักการแปล และไม่เสียความหมายไปเท่านั้น


ขออนุโมทนากับคณาจารน์ที่ได้ทำเว็บไซต์บาลีนี้นะคับ
ก็ขอให้เว็บไซต์นี้เป็นพัฒนาต่อไปอีกนะคับ

ผลสอบบาลี ปธ.5

ผลสอบบาลี ปธ.5 ปี2537-2538มีบ้างไหมครับพระคุณเจ้า กระผมอยากดู เพราะผ่านมาหลายปีแล้วซึ่ง ตอนนั้นผมได้ออกไปรับใช้ชาติเลยไม่มีโอกาสทราบผลสอบของตัวเอง
- ในเว็บกองบาลี มีแค่ปี 41-55 ถ้าจำเป็นต้องทราบจริงๆ ก็ต้องติดต่อที่กองบาลี วัดปากน้ำ โดยตรง

ความมักง่ายและไร้ความรับผิดชอ

ความมักง่ายและไร้ความรับผิดชอบในการใช้ภาษาของคนไทยขยายเป็นวงกว้างเพราะขาดการเอาใจใส่ ทุกวันนี้การใช้ภาษาไทยผิดทั้งรูปและเสียง เช่นการเขียน หั้ยเธอ รักเธอมากมาย บางทีก็รับเอาภาษาวิบัติมาใช้ ฯลฯ
ทั้งนี้การใช้ผิดทาง รูป เช่นเขียนผิด ให้ เป็น หั้ย การใช้สำนวนที่น่าอาเจียน เช่นรักเธอมากมาย สามารถช่วยได้เยอะจากสื่อหรือสิ่งพิมพ์ทั้งหลายถ้าท่านมีความหวงแหนสมบัติของชาติด้านความสละสลวยทางภาษา
การใช้ภาษาผิดในรูปของเสียงเช่น ฉันรักเธอก็ออกเสียงเป็น แฉนร้วกเชอ ออกเสียง ท.เป็นช. นัยว่าโก้ดี เหมือนพวกลูกครึ่งหรือพวกลูกเมียเช่าออกเสียง เราสามารถควบคุมได้จากสื่อทางเสียงเช่นโทรทัศน์ หรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า โปรดิวเซอร์ ต้องกำกับให้ออกเสียงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแต่ทุกวันนี้พวกนักร้องที่ออกเสียงแบบนี้จะมีในกลุ่มที่ รูปหล่อ หน้าหวาน หรือดังในระดับหนึ่งแต่อยากเอาดีทางเสียงเลยต้องออกเสียงแบบเอาลิ้นแตะริมฝีปากเพื่อสร้างเอกลักษณ์ซึ่งมันทุเรศที่สุด
ผู้ประกาศข่าวหรือนักจัดรายการทางทีวี วิทยุก็มีส่วนมากที่จะทำให้เด็กเลียนแบบ ขอยกย่องทีวีเช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ที่เข้มงวดกับผู้ประกาศข่าวในรายการได้เยี่ยมมาก ตั้งแต่ยุค จักรพันธ์ ศันสนีย์ สาธิต กรีกุล วิษณู วีระศักดิ์ นิลกลัด เขมสรณ์ ฯ
แต่เฉพาะในชั่วโมงมาตรฐานเท่านั้นรายการย่อย ๆ ยังมีมักง่ายกันอยู่มาก ขอบคุณท่านเจ้าสัวที่เห็นคุณค่าภาษาไทยครับ

ขอ ไฟร์ไฟล์พจนานุกรม บาลี-ไทย

ขอ ไฟร์ไฟล์พจนานุกรม บาลี-ไทย หน่อยคับ
ส่งมาที่ usa2029@msa.com

- กำลังรวบรวมครับ

Powered by Drupal, an open source content management system