วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เปิดรับสมัครเข้าเรียนบาลี ปีการศึกษา 2556

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี
เปิดรับสมัครเข้าเรียนบาลี ตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์ ถึงชั้น ป.ธ.9
เปิดเรียนบาลีทุกชั้น และพิธีไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556
(ชั้นบาลีไวยากรณ์ เปิดวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556)

ติดต่อได้ที่ พระมหานิกร ฐานุตฺตโร  ป.ธ.8  เลขานุการ โทร. 083-316-3930
ดาวน์โหลด ใบสมัครเรียนบาลี