ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ

สุทสฺสี ผู้เห็น (สิ่งต่างๆ)

สุทสฺสี ผู้เห็น (สิ่งต่างๆ) ได้ดี ได้ง่าย; ชื่อรูปพรหมประเภทหนึ่ง

Powered by Drupal, an open source content management system