ต้องการเรียนบาลีภาษา

สวัสดีครับ ผมอายุ ๖๒ ปี บวชได้ ๑ พรรษา
มีความต้องการเรียนบาลีภาษา ประโยค ๑ ถึง ๓
ผมเป็นคนกรุงเทพฯ มาบวชที่ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่
ต.สำโรงปราสาท วัดบ้านสำโรงปราสาท ที่จังหวัดนี้
ไม่มีสำนักเรียนบาลี ท่านใดพอจะแนะนำที่เรียนให้ได้
ไหมครับ
ฐิตธมฺโม ภิกขุ

tita_tummo@hotmail.com

ถ้าหมายถึงในจังหวัดศรีสะเกษ

มีหลายแห่งทั่วประเทศ

แต่ถ้าหมายถึงในจังหวัดศรีสะเกษ ตามรายชื่อข้างล่างนี้ ก็ยังไม่มี รร.บาลีประจำจังหวัดเลย!

http://www.palidict.com/content/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด

 

คงต้องรอผู้ที่อยู่ในพื้นที่มาแนะนำครับ

ในกรุงเทพฯก็ได้

ผมหาแล้วที่ศรีสะเกษไม่มี ขอเป็นในกรุงเทพฯก็ได้
แนะนำสถานที่ด้วยครับ

หาวัดเรียนที่ปรางค์กู่

ไปสอบถาม ที่วัดระกา ม.๔ บ้านระกา อ.พิมาย ดูครับ ไม่แน่ใจว่าเลิกทำการเรียนการสอนไปหรือยัง

หาที่เรียน

ที่วัดระกา เลิกทำการเรียนการสอนไปแล้วเหรอคับระกา (บ้านระกา หมู่๔ อ.พิมาย )

Powered by Drupal, an open source content management system