แปลความหมายบาลี

วรญาโณ ช่วยแปลเป็นไทยพร้อมความหมายให้ด้วยนะคะ 

ช่วยแปลฉายาให้อาตมาภาพที

อาตมาภาพได้ฉายาว่า " อคฺควโร " แต่พระอุปัชฌาไม่ได้บอกความหมาย อยากทราบครับว่าแปลว่าอะไร?

อคฺควโร อคฺค เลิศ วร

อคฺควโร อคฺค เลิศ วร ประเสริฐ
ผู้ประเสริฐสูงสุด

ขอถามหน่อยคับ

ได้ฉายา ว่า ญาณธโร แปลว่าอะไรครับ

ญาณธโร ผู้ทรงญาณ,

ญาณธโร ผู้ทรงญาณ, ผู้ทรงไว้ซึ่งญาณความรู้

ตังฌานัง แปลว่าอะไรคะ

รบกวนด้วยนะคะ คุณแม่อยากทราบความหมายค่ะ
ตังฌานัง
ขอบคุณมากค่ะที่เมตตา

ตํ ฌานํ ซึ่งฌานนั้น

ตํ ฌานํ ซึ่งฌานนั้น

มหาคฺโณ แปลว่าอะไรครับ

มหาคฺโณ แปลว่าอะไรครับ

มหาคฺโณ ผู้มีคุณใหญ่/มาก

มหาคฺโณ ผู้มีคุณใหญ่/มาก

วรญาโณ  ผู้มีญาณ (ความรู้,

วรญาโณ  ผู้มีญาณ (ความรู้, ความหยั่งรู้) อันประเสริฐ

ขอบคุณมากๆนะคะ 

ขอบคุณมากๆนะคะ 

Powered by Drupal, an open source content management system