ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย ด้วยครับ

ช่วยแปลคำว่า อธิปไตย เอาแบบแยกศัพพ์เป็นตัวๆเลยนะครับ.

Powered by Drupal, an open source content management system