รบกวนถามคำแปลครับ

 อุปปาชินะ อภิโชโต...แปลว่าอะไร หรือมีความหมายไหมครับ ...ด้องขออภัยที่เขียนเป็นภาษาพูดครับ ขอบพระคุณครับ