ขอทราบความหมายของคำนี้ครับ

อมิตสโร มีความหมายถึงอะไรครับ ขอบคุณครับ