วรฺสุโร คำบาลีนี้ แปลว่าอะไรคะ

เพื่อนบวชพระ แต่พระท่านไม่ได้บอกคำแปลให้ เนื่องจากต้องเปลี่ยน ฉายา กระทันหัน เลยไม่ทราบคำแปลค่ะ

Powered by Drupal, an open source content management system