ฉายา อาทโร

บวชพระใด้รับ ฉายา ว่า อาทโร แปลว่าอะไรเหรอครับ

ตอบ อาทโรแปลว่า ผู้มีความเอื้อเฟื้อ

ตอบ อาทโรแปลว่า ผู้มีความเอื้อเฟื้อ