อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร?

สวัสดีครับ...เนื่องจากต้องใช้เกี่ยวกับงาน
อยากทราบว่า "มาเป็นเมียข้าเถอะ" , "เป็นของผมเถอะนะ" , "จงเป็นภรรยาของข้าพเจ้า"
สามประโยคดังกล่าว เขียนเป็นภาษาบาลีอย่างไรหรือครับ
ขอบพระคุณมากครับ.

Powered by Drupal, an open source content management system