บวชได้ฉายาภัททโกแปลว่าอะไรครับ

ช่วยแปลให้หน่อยครับอยากรู้มากขอบคุณล่วงหน้าครับ