ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย

ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย
อันว่าผลไม้ทั้งหลายมากยิ่ง ของเศรษฐีผู้มีทรัพย์ ในเมื่องใหญ่กว่า ป่าเล็กที่สุด.
ต้องการให้แปลเป็นบาลีน่ะ ใครชำนาญแปลให้ด้วย
เจริญพร

Powered by Drupal, an open source content management system