รบกวนช่วยแปลฉายาพระให้หน่อยครับ

รบกวนช่วยแปล ฉายาพระให้หน่อยครับว่าแปลว่า อะไร คำว่า ปภาธโร ครับ ขอบคุณครับ