อยากทราบความหมายของชื่อครับ

ธฤษฎา  นั้นแปลว่าอะไรครับ สอบถามบางท่านว่า แปลว่ากล้าหาญ แต่รู้สึกไม่ชัดเจน อยากทราบความหมายครับ