คำไทยที่มาจากภาษาอื่นๆ

ไทย "แท้" อยู่ที่ไหน?

 

คำไทยแท้:

 • ฆ่า
 • เฆี่ยน
 • ดอกจัน (*)
 • ดูกร (ดูก่อน)
 • (ท่าน, เธอ)
 • เธอ
 • ผีว์ ?
 • เยียร์ ?
 • ระฆัง
 • ศอก
 • ศึก
 • เศร้า
 • เศิก (ศึก)
 • หญ้า
 • หญิง
 • ใหญ่
 • อรชร (ออนซอน/อ่อนชอน)
 • อวย อำนวย ให้

เขมร: (385 คำ)

 • กรม
 • กรวด (ครัวส)
 • กรอ
 • กรอง
 • กระ
 • กระจก
 • กระจอก
 • กระจาย/กำจาย
 • กระชับ
 • กระฉูด (กัญฌูส)
 • กระดาน
 • กระดาษ (kradas) [โปรตุเกส]
 • กระเดียด
 • กระโดง
 • กระโถน
 • กระทรวง (กรสวง)
 • กระท่อม
 • กระบอง
 • กระบือ (กรฺบี, มลายู - เกรฺเบา, ตากาล็อก- carabao)
 • กระโปรง
 • กระพัง
 • กระเพาะ
 • กระสัง
 • กระสา [โปรตุเกส]
 • กระแส เส้นเชือก
 • กราน (กราล) ปู ลาด
 • กริ้ว
 • กรุง
 • กลด (กฺลส) ร่มใหญ่
 • กะทิ
 • กะเทย
 • กังวล
 • กังหัน
 • กัน
 • กันดาล
 • กันแสง
 • กัมพูชา
 • กาจ
 • กำจัด
 • กำจาย
 • กำเดา
 • กำธร
 • กำนัน
 • กำนัล
 • กำเนิด
 • กำพร้า
 • กำแพง
 • กำไร
 • กำลัง
 • กำหนด
 • กุน
 • เกรียว
 • เกลอ (เกลีร)
 • เกิด/กำเนิด
 • โกน
 • ไกร/กำไร
 • ขจร
 • ขจัด/กำจัด
 • ขจาย
 • ขจี อ่อน
 • ขนง คิ้ว
 • ขนน (ขนล) หมอนอิง
 • ขนบ
 • ขนาด
 • ขนาน
 • ขนุน
 • ขมอง
 • ขมัง (พรานธนู)
 • ขมีขมัน
 • ขลัง
 • ขลาด
 • (ปี)ขาล
 • เขนย
 • เขม่า
 • เขลา
 • แข พระจันทร์
 • โขมด (เขมาจ ขม้อจ) ผี
 • โขลน
 • ครวญ
 • คลัง
 • ควร
 • ควาญ
 • คำนวณ
 • คำนับ
 • โคก
 • จง/จำนง
 • จมูก
 • จรวด
 • จรัล
 • จรัส
 • จอ
 • จอง
 • จะปิ้ง/จับปิ้ง (จะปึง)
 • จังไร
 • จังหวะ
 • จังหวัด
 • จังหัน (จงฺหาน่) ข้าว อาหาร (ใช้แก่พระสงฆ์)
 • จัญไร
 • จัด (จัร)
 • จาร เขียนด้วยเหล็กแหลม
 • จารึก เขียนเป็นรอยลึก
 • จำนง
 • จำนรรจา
 • จำนวน
 • จำเนียร
 • จำเริญ
 • จำเลย (จํเลิย ผู้ตอบ)
 • จุรี
 • เจริญ จำเริญ
 • เจิม (จิญฺเจิม คิ้ว)
 • เจียม
 • ฉงาย ไกล, ห่าง
 • ฉนำ ปี
 • ฉบัง
 • ฉบับ
 • ฉลอง
 • ฉลาด
 • ฉลู
 • ฉะเชิงเทรา
 • ฉาย
 • ฉุน
 • เฉนียน (เฉฺนร) ฝั่งน้ำ
 • เฉพาะ เฉภาะ
 • เฉลย
 • เฉวียง (เฉฺวง) ซ้าย; เอียง, ตะแคง, ทแยง.
 • โฉด
 • ชร
 • ชวด
 • ชะงัด
 • ชะเอม
 • ชา
 • ชาญ/ชำนาญ
 • ชำระ
 • ชำรุด
 • เชลย 
 • เชวง
 • เชิง
 • เชิญ
 • เฌอ ต้นไม้
 • เฌอเอม ไม้หวาน
 • ดล
 • ดัด
 • ดาล
 • ดำ
 • ดำเนิน
 • ดำรัส
 • ดำริ
 • ดุจ
 • เดิน/ดำเนิน (เดิร)
 • เดิม
 • ได มือ
 • โดม
 • โดย
 • โดยสาร
 • ตรง
 • ตรวจ/ตำรวจ
 • ตระกอง (ตรกง ตรอ-กอง) กอด
 • ตระการ
 • ตรัส/ดำรัส
 • ตริ/ดำริ
 • ตลบ
 • ตวง
 • ตะกวด
 • ตะพัง ตระพัง (ตฺรพำง บ่อที่เกิดเอง)
 • ตำบล
 • ตำรวจ
 • ตำรา
 • ตำแหน่ง
 • โตนด
 • ถกล ก่อสร้าง
 • ถนน (ถฺนล)
 • ถวาย
 • ถวิล
 • เถาะ
 • แถง ดวงเดือน, เดือน
 • แถลง
 • ไถง ดวงอาทิตย์
 • ทบวง
 • ทรง
 • (พระอาทิตย์) ทรงกลด (กฺลส)
 • ทรวง
 • ทราม
 • ทรุด
 • ทลาย ทำลาย
 • ทะนุถนอม (ถฺนากถฺนม)
 • ทะเล
 • ทะเลาะ
 • ทำนอง
 • ทำเนียบ
 • ทำลาย
 • ทูล/ทำนูล บอก
 • เท็จ
 • แทรก
 • นัก
 • นักเลง
 • เนียง นาง (ออกเสียงตามเขมรที่เขียนว่า นาง)
 • เนา อยู่
 • ใน
 • บรรจง 
 • บรรจบ
 • บรรจุ
 • บรรทม
 • บรรทัด
 • บรรทุก
 • บรรเทา
 • บรรเลง
 • บวช/ผนวช
 • บังเกิด
 • บังคม
 • บังคับ
 • บังอาจ
 • บังเอิญ
 • บันดาล
 • บันทึก
 • บรรทุก
 • บันเทิง
 • บันลือ
 • บังเหียน
 • บาน
 • บาย ข้าว เช่น บายศรี (บาย+ศฺรี)
 • บำบวง
 • บำบัด
 • บำนาญ
 • บำเพ็ญ
 • บำรุง
 • บำเรอ
 • บำเหน็จ
 • บึง
 • ประกาย
 • ประกายพรึก
 • ประจง
 • ประจญ
 • ประจบ
 • ประจาน
 • ประชุม
 • ประเดิม
 • ประทม/บรรทม
 • ประทับ
 • ประมง
 • ประสม
 • ประสาน
 • ปรัง
 • ปรับ
 • ปรุง
 • ปราบ
 • ปราบปราม
 • ปราม
 • ปล้น
 • ปล้นสะดม
 • เปรอ
 • แปร
 • แปรง
 • โปรด (โปฺรส)
 • (ปรน)เปรอ/บำเรอ
 • ผกา (ผฺกา) ดอกไม้
 • ผกาย ดาว ประกาย
 • ผจญ (ผฺจาญ ทำให้แพ้) พยายามต่อสู้เอาชนะ
 • เผชิญ
 • ผนวช/บวช
 • ผลาญ
 • ผลู
 • ผสม/ประสม
 • ผสาน/ประสาน
 • เผด็จ (ผดาจ ผดั้จ) ตัด, ขจัด
 • เผดิม/ประเดิม
 • เผอิญ (เผอิล)
 • แผด
 • แผนก
 • ไผท แผ่นดิน
 • พด
 • พนัก
 • พรมแดน (พฺรํแฎน)
 • พะงา
 • พิศ
 • พิศวง
 • เพนียด
 • เพ็ญ เต็ม
 • เพราะ ไพเราะ
 • เพริศ งาม, ดียิ่ง
 • เพลง
 • เพลา (เภฺลา) ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา
 • เพลิง (เภฺลิง)
 • แพนก
 • แพนงเชิง การนั่งขัดสมาธิ
 • ไพร
 • ไพเราะ
 • มโรง
 • มลทิน มนทิล
 • มวย
 • มะเมีย
 • มะแม
 • มะโรง
 • มะเส็ง
 • มาน มี เช่น มานพระบัณฑูร
 • มาศ
 • เมิล ดู
 • แมก ไม้ กิ่งไม้ ค่าคบไม้
 • ระกา
 • ระบบ
 • ระบอบ
 • ระบาย
 • ระบำ
 • ระเบียง
 • ระเบียบ
 • ระบือ
 • ระลอก
 • ระวาง
 • ระหว่าง
 • รัญจวน
 • ราย
 • รำ
 • ริดสีดวง
 • เรียง
 • เรียน
 • เรียบ
 • เรียม (เริ่ยม=พี่)
 • ลออ งาม
 • ละออง
 • ละงาด (ลงาจ) เย็น, เวลาเย็น
 • ละเอียด
 • ลำเนา
 • เลหลัง (ลายลอง) [โปรตุเกส]
 • เลอ เหนือ, พ้น เช่น เลอค่า
 • เลิก ยก
 • เลิศ
 • วอก
 • วัน
 • วาย
 • แวง ยาว แถว
 • ศก ผม เช่น พระศก(ของพระพุทธรูป); หยักศก (ผมที่หยิกน้อยๆ)
 • ศอ คอ
 • สกัด
 • สงบ
 • สงัด
 • สดับ (สฎาบ)
 • สนอง
 • สนุก
 • สนม (สฺนํ) หญิงฝ่ายใน
 • สบ
 • สบง
 • สบู่ (sabu) [โปรตุเกส]
 • สไบ (ไสฺบ)
 • สมเด็จ
 • สยบ
 • สรง
 • สรร
 • สรรเสริญ
 • สราญ/สำราญ (สำราล)
 • สอ
 • สะดม
 • สะอาด
 • สังกัด
 • สัดจอง จัดจอง ทุ่น แพ เรือน้อย
 • สาง/สำอาง
 • สาแหรก
 • สำคัญ
 • สำนัก
 • สำเนา
 • สำรวจ
 • สำรอก
 • สำราญ
 • สำเร็จ
 • สำโรง
 • สำอาง
 • เสด็จ (กร่อนมาจาก สมเด็จ)
 • เสนง เสน่ง เขาสัตว์
 • เสนียด (สฺนิต)
 • เสมอ
 • เสร็จ/สำเร็จ
 • เสวย/สังเวย (โสฺวย)
 • แสะ ม้า
 • แสดง
 • แสวง
 • โสด
 • ไสย
 • หาญ
 • หาม
 • เหิน เหิร
 • เหรียญ (riel) [โปรตุเกส]
 • อร
 • อวย ให้
 • ออกญา
 • อังคาส ให้/ถวาย/เลี้ยง อาหาร
 • อัญเชิญ
 • อาจ/อำนาจ อำนาจ

 

มอญ: (69 คำ)

 • กระท่อม
 • กระเพรา
 • กระวาน
 • กรุง (เกริง) คลอง. (ไทย) เมือง
 • (มะ)กรูด
 • กลอย
 • กะตัก ปลาชนิดหนึ่ง
 • กะพง ปลาชนิดหนึ่ง
 • กัด
 • กำปั่น
 • กิ้งกือ ตะขาบ. (ไทย) กิ้งกือ
 • กินเมือง ปกครองเมือง
 • เกวียน
 • เกาะ
 • ขนมจีน
 • ข้า ไม่เป็นอิสระ, พึ่งพา. (ไทย) บ่าวไพร่, คนรับใช้
 • ข้าวเม่า (ข้าวมาว)
 • ข้าวหลาม
 • โขมด มดดำ. (ไทย) ผีโขมด, ผีมด; มด
 • คลอง (โกล่ง) ทาง. (ไทย) คลอง
 • โคม
 • จะเข้
 • จ่า (จา)
 • ฉาบ
 • ชิงช้า
 • เชือก
 • ซอก
 • ด่าน
 • ดินสอพอง
 • ตรอก
 • ตะโก
 • ถั่วเขียว
 • ถั่วงอก (ถั่วหงอก)
 • ถุง
 • ทวน
 • ทอง
 • ทองหยอด
 • ทองหยิบ
 • ทะลาย
 • บัวลอย
 • ใบเตย
 • ประเคน
 • ปี่
 • เปิง ข้าว
 • เปิงมาง กลองชนิดหนึ่ง
 • แป้งข้าวจ้าว
 • แป้งมัน (แป้งมาน)
 • ผักชี
 • พญา
 • พราน
 • พลอย
 • พลาย หนุ่ม. (ไทย) ช้างตัวผู้
 • พลู
 • พ้อม ครุตักน้ำ. (ไทย) ภาชนะสานใหญ่ ใส่ข้าวเปลือก
 • มะกอก
 • มะนาว
 • มะพร้าว
 • ร้าน
 • ลวด
 • ลุย
 • สะพาน
 • สำปั้น เรือชนิดหนึ่ง
 • แสง
 • หาด
 • โหม่ง
 • อาจาด
 • อืกะ ปลาชนิดหนึ่ง

 

พม่า:

 • กะปิ (งาปิ)
 • ส่วย, หม่อง น้อง; คํานําหน้าชื่อผู้ชายพม่า; ยาขี้ผึ้งชนิดหนึ่ง

 

จีน: (169 คำ)

 • ก๊ก
 • กงเต๊ก
 • กงสี
 • ก๊ง ดื่ม
 • ก๋ง
 • ก๊วน ด่าน (ไทย) พวก, หมู่, กลุ่ม
 • (กางเกงขา)ก๊วย
 • ก๋วยเตี๋ยว (กั่วเถียว - จีนกลาง) ก้วย ก๋วย =ขนม; เตี้ยว เตี๋ยว =เป็นเส้นๆ
 • ก๋วยจั๊บ
 • กวางตุ้ง
 • กะหล่ำ
 • กั๊ก ทางแยก เช่น สี่กั๊กพระยาศรี, สุราจำนวนในสี่ของขวด
 • กังฉิน อำมาตย์ทุจริต อำมาตย์ทรยศ
 • กางเกง
 • กิม ทอง
 • กี๋ สิ่งรอง
 • กุนซือ
 • กุ๊น
 • กุยช่าย
 • กุยเฮง
 • กุ๊ย ผี
 • เก๊ะ ตู้ใส่เงินที่มีลิ้นชัก เจาะรูยาวประมาณครึ่งคืบ
 • เก๊
 • เก๋
 • เก๊ก วางท่า; ขับไล่
 • เก๊กฮวย
 • เก่ง (เก่ง - กวางตุ้ง; จิ้น - จีนกลาง)
 • เก๋ง
 • เกาลัด
 • เกาเหลา
 • เก้าอี้
 • เก้าเจี๊ยะ
 • เกี๊ยะ
 • เกี้ยมไฉ่
 • เกี้ยมอี๋
 • เกี๊ยว
 • ขิม
 • ขึ้นฉ่าย
 • เข่ง
 • แขก (เคอะ)
 • เขียม ประหยัด
 • คะน้า (กาน้า)
 • ง่วน
 • งิ้ว
 • จันอับ
 • จับกัง
 • จับฉ่าย อาหารผักหลายอย่างปนกัน
 • จับยี่กี
 • จับเลี้ยง เครื่องดื่มสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นหลายอย่าง (จับ สิบ, เลี้ยง เย็น)
 • จับหยี่กี หวย 12 ตัว
 • จั๊วะ ขาว เช่น ขาวจั๊วะน่าเจี๊ยะ
 • เจ
 • เจ๊ พี่สาว
 • เจ๊ง ฉิบหาย
 • เจ๋ง
 • เจ๊า
 • เจี๋ยน
 • เจียว (เจียว - จีนกลาง แต้จิ๋ว) ความกรอบ ไหม้ ของอาหารหรือสิ่งของ
 • เจ้าสัว/เจ๊สัว/เจ้าขรัว (จ่อซัว) คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน)
 • โจ๊ก
 • ฉำฉา
 • เฉ่ง
 • เฉาก๊วย
 • แฉ
 • ชา
 • ชีช้ำ
 • เช้ง สวย ใส
 • โชห่วย
 • ซวย เคราะห์ร้าย ฉิบหาย
 • ซาลาเปา
 • ซินแส หมอ ครู
 • ซิ้ม
 • ซีอิ๊ว
 • เซ้งซื้อต่อ ขายต่อ
 • เซ็ง
 • เซ็งลี้
 • เซียน ผู้สำเร็จ, ผู้วิเศษ
 • เซียมซี
 • เซี้ยว บ้า; เซี้ยวนั้ง คนบ้า
 • แซยิด งานทำบุญอายุครบ 60 ปี
 • แซ่
 • ตงฉิน อํามาตย์ซื่อสัตย์
 • ตะเกียบ
 • ตะหลิว
 • ตังเก
 • ตั้วโผ/โต้โผ หัวหน้าคณะมหรสพ เช่น ละคร งิ้ว
 • ตั๋ว
 • ต๊าอ่วย พูด
 • ตี๋ น้องชาย
 • ตึก
 • ตื้อ (ตื่อซี่) ตามตื้อ
 • ตุน กักไว้ เก็บไว้
 • ตุ๋น (ตุ้น- จีนกลาง)
 • ตุ๊ย
 • ตู๊ ยันไว้ ปะทะไว้
 • เต้าเจี้ยว
 • เต้าทึง
 • เต้าส่วน
 • เต้าหู้
 • เต้าหู้ยี้
 • เต้าฮวย
 • (ลูก)เต๋า
 • ไต๋ ทีเด็ด, ความลับ
 • ไต้ก๋ง นายท้ายเรือสําเภาหรือเรือจับปลา
 • ไต้ฝุ่น ชื่อพายุหมุนที่มีกําลังแรงจัด
 • โต๊ะ
 • ถัว ชดเชย เช่น "ขาดทุนมั่ง ได้กำไรมั่ง ก็ถัวกันไป"
 • เถ้าแก่ (เถ่าเก) เจ้าของร้าน (ไทย. เฒ่าแก่ ผู้สูงอายุ)
 • (ลูก)ท้อ
 • ทู่ซี้
 • บ๊วย ที่สุดท้าย
 • บ๊ะจ่าง ข้าวเหนียวใส่ใส้เนื้อหมู
 • บะช่อ
 • บะหมี่
 • บู๊
 • แบไต๋
 • แบะแซ (corn syrup)
 • ปิ่นโต (เปี้ยนตัง) ข้าวกล่อง
 • ปึ๊งหนังสือ (ไทย) วิเศษณ์ของหนังสือที่หนา เช่น หนาเป็นปึ๊ง, ปึ๊งเบ้อเร่อ
 • ปุ้งกี๋
 • ปุ๋ย
 • เปาะเปี๊ยะ
 • เปีย (แต้จิ๋ว) ประมูล เช่น เปียแชร์
 • แป๊ะเจี๊ยะ
 • แป๊ะซะ
 • โปเก
 • โป๊ะ
 • โป๊ยเซียน
 • พะโล้
 • ผวย (แต้จิ๋ว) ผ้าห่ม เช่น ผ้าผวย
 • โผ (แต้จิ๋ว) บัญชีรายชื่อที่เขียนตั้งไว้
 • โพย (แต้จิ๋ว) บัญชีรายชื่อ; จดหมาย
 • โพยก๊วน เอกสารเกี่ยวกับการส่งเงินทางจดหมายไปเมืองจีน
 • ยี่ห้อ ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสินค้าหรือห้างร้าน
 • เย็นตาโฟ
 • ลังถึง
 • ลันเตา (ลังเตา) ถั่วจากฮอลแลนด์
 • ลิ้นจี่
 • สาลี่
 • เสี่ย/อาเสี่ย (ไทย) คนมีเงินใช้ฟุ่มเฟือย
 • โสหุ้ย ค่าใช้จ่าย
 • หมวย น้องสาว
 • หมี่
 • หยก (จีนกวางตุ้ง)
 • หวย
 • ห้าง
 • หุน มาตรวัด 1 หุน=1/8 นิ้ว
 • หุ้น
 • เหลา ภัตตาคาร
 • แหง [แง๋] แข็ง คงทน (ไทย) แน่ แน่นอน
 • อั้งยี่
 • (เตา)อั้งโล่
 • อี๋
 • อู๋
 • เอี้ยมจุ๊น
 • เอี๊ยม
 • โอยั๊ว กาแฟ "ดำและร้อน"
 • โอเลี้ยง กาแฟ "ดำและเย็น"
 • ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย ลมและน้ำ
 • ฮวย ดอกไม้
 • ฮ่องเต้
 • ฮั้ว สมยอมกัน ร่วมมือกัน
 • เฮง โชคดี
 • เฮง-ซวย
 • เฮีย พี่ชาย
 • เฮี้ยน ขลัง
 • เฮี้ยบ เคร่งระเบียบวินัย
 • เฮี้ยว หาเรื่อง พาลเกเร
 • แฮ่กึ๊น

 

เวียตนาม:

 • มาห์ ม่าห์ (หม่า) ผี, ยักษ์, ผู้ไม่ใช่มนุษย์และดิรัจฉาน.

 

ญี่ปุ่น: (23 คำ)

 • กำมะลอ การลงรักแบบญี่ปุ่น
 • กิโมโน เสื้อชุดประจำชาติญี่ปุ่น
 • เกอิชา หญิงต้อนรับ, หญิงให้บริการ
 • คามิคาเซ่ ทหารหน่วยกล้าตายของญี่ปุ่น
 • คาราเต้ ศิลปะการต่อสู้ด้วยสันหรือนิ้วมือ
 • เค็นโด้ ศิลปะการต่อสู้ด้วยไม้
 • ซากุระ ต้นซากุระ
 • ซามูไร ทหารอาชีพ
 • ซูโม มวยปล้ำ
 • ปิยาม่า เสื้อคลุมแบบญี่ปุ่น (pajamas ชุดนอน)
 • ปิ่นโต (เบนโตะ) ข้าวกล่อง
 • ฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิ
 • ยิวยิตสู วิชายืดหยุ่นป้องกันตัว
 • ยูโด วิชาต่อสู้ป้องกันตัว
 • สาเกะ/สาเก สุรากลั่นจากข้าว 11-14 ดีกรี
 • สุกียากี้/สุกี้
 • หักขะม้า ผ้านุ่มคล้ายผ้าขาวม้า
 • ชินมัย ข้าวสดใหม่
 • โดโซะ เชิญ
 • มัชชะ ชาเขียว
 • เมจิ ชื่อยุคหนึ่งของญี่ปุ่น
 • เมียวโจ้ เช้าวันรุ่งขึ้น
 • โออิชิ อร่อย

 

อังกฤษ: (24 คำ+)

 • กัปตัน (captain)
 • กะละแม (caramel)
 • การันตี (guarantee)
 • เกด (ลูก)ลูกองุ่นแห้ง (grape) 
 • เกม (game) (ไม่ต้องมี ส์)
 • แชสซี คัสซี (chassis) โครงรถ
 • ซุป (soup) แกงจืด
 • เซ็น (sign-ไซน์) เช่น เซ็นชื่อ ลายเซ็น (ไม่มี ต์)
 • ดวล(ปืน) (duel)
 • ทุเรศ (too late? :)
 • แท็งก์ (tank) ถังน้ำ
 • บ๋อย (boy) พนักงานชายเสิร์ฟอาหาร
 • แบ็คโฮ (backhoe truck) รถมีที่ตัก/ขุด (hoe) ตัก/ขุดเคลื่อนเข้าหาตัวรถ
 • แบงก์ ธนาคาร (bank), ธนบัตร (banknote)
 • ปอนด์ (pound-พาวนด์) สกุลเงิน, น้ำหนัก
 • แป๊ป (pipe-ไพพ์) ท่อ
 • (ชุด)ไปรเวท (private-ไพรวิท) ส่วนตัว
 • โปรดัค (ไม่ต้องมี ส์)
 • ยุโรป (Europe-ยูรัพ)
 • เลนส์ (lens เอกพจน์ lenses พหูพจน์)
 • วิดีโอ (video - เขียนย่อว่า vid ไม่ใช่ vdo)
 • (ห้อง)สวีท (suite) ห้องชุด
 • สูท (suit) ชุดเสื้อผ้า
 • (พวง)หรีด (wreath-รีธ)
 • อังกฤษ (English อิงกลิช)
 • ไอศกรีม ไอซครีม ไอติม (ice cream)

ฝรั่งเศส: (24 คำ)

 • กงสุล (consul)
 • กรัม (gramme)
 • กะละแม (กาลาเม็ก)
 • กาแฟ (cafe) coffee
 • กิโยติน (guillotine)
 • กิโล (kilo) จำนวนพัน
 • โก้เก๋ (coquet โกเก้) หรูหรา สง่างาม
 • ครัวซองท์ (croissant) ขนมอบจันทร์เสี้ยว
 • คาสิโน (casino)
 • คูปอง (coupon)
 • แชมเปญ (champagne)
 • ชีฟอง (chiffon) ผ้าชีฟอง
 • โชเฟอร์ (chauffeur) คนขับรถ = driver
 • ซังเต (sante ซ็องเต้) ชื่อคุกในกรุงปารีส
 • บาทหลวง (postulant) นักบวชศาสนาคริสต์
 • บุฟเฟ่ต์ (buffet บุ-เฟต์) อาหารที่บริการตัวเอง
 • บูเกต์ (bouquet บุ-'เค) ช่อดอกไม้
 • ปัง (pain) ขนม
 • ปาร์เกต์ (parquet) พื้นไม้ปาร์เกต์
 • เปตอง (pétanque)
 • มองซิเออร์ (monsieur) นาย คำนำหน้าชื่อ
 • รูจ (rouge) สีแดง, สีทาปากแก้ม
 • เรสเตอรองต์ (restaurant) ภัตตาคาร
 • อาวัล (aval) การค้ำประกันตั๋วเงิน

 

โปรตุเกส: (9 คำ)

 • กระดาษ (carta/cartaz)
 • กระสา (garça การ์ซา) นก
 • กัมประโด (comprador compradore) นายหน้าที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติ
 • กะละมัง
 • ปัง (pão) ขนม
 • ย่านัด (ananás อนาน่า) สับปะรด
 • เลหลัง (leilão ไลเลา)
 • สบู่ (sabão ซาเบา/ซาเบิว)
 • เหรียญ (real)

 

สเปน:

 • พลาซ่า (plaza) ลาน สนาม

 

ฮินดี: (10 คำ)

 • กัญชา
 • กุลี คนขนของ
 • จาระบี (จรฺพี)
 • ช็อกการี (โฉกะรี chokarii)  เด็กสาว. (ไทย) กะหรี่
 • ชา (จาย caay)
 • ตัน (tan) ตน ตัวตน, ร่างกาย
 • แชมพู (champo การนวด)
 • เบ้อเร่อบะร่า (baraa)
 • ปาทาน/ปะตาน/ปาตาน (ปฐาน) แขกเผ่าหนึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอัฟกานิสถาน เข้ามาเมืองไทยมากใน ร.4 มักได้อาชีพเป็นยาม; ชาวปาชตุน
 • ยี่หร่า (zira)

 

ทมิฬ: (16 คำ)

 • กระสาย เครื่องแทรกยา
 • กะไหล่ (kalayi)
 • กะละออม/กระออม (กะละยัม)
  ภาชนะสานด้วยไม้ ไผ่ ยาชัน (บาลี กลส)
 • กะหรี่
 • กานพลู <(กิรามบู)/span>
 • กำมะหยี่ ผ้าทำจากเมืองคัมเบย์ ในแคว้นกุศหราด
 • กุลี คนขนของ
 • เครา เค-รา
 • จงกลนี (เจ็ง กาฬนีร) บัวแดง
 • เจียระไน (จาไณ)
 • ตรีปวาย (ติรุปปาไว)
 • ตรียัมปวาย (ติรุเวมปาไว)
 • ตะกั่ว
 • สาเก (sakki ขนุน) ขนุนสําปะลอไม่มีเมล็ด
 • อาจาด

 

อาหรับ: (14 คำ)

 • กะไหล่ (gil-ai)
 • กั้นหยั่น (khanjar)
 • การบูร (kafu/kaphu)
 • โกหร่าน (koran) พระคัมภีร์ศาสนาอิสลาม
 • ขันที (เคาะสี)
 • ฝิ่น (afyun) อินเดียเสียงเพี้ยนเป็น อะฟิน
 • มรสุม (mausim)
 • มัสยิด สุเหร่า
 • มุสลิม ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
 • ระยำ (rejam) การลงโทษประชาทัณฑ์โดยใช้ก้อนหินขว้างให้ตาย
 • สลาม (salam) คำอวยพร
 • หญ้าฝรั่น (zafaran) saffron
 • อักเสบ (azab)
 • อำพัน (ambar)

 

เปอร์เซีย: (26 คำ)

 • กะลาสี (kelasi)
 • กั้นหยั่น (khanjar) มีดปลายแหลม มีคม 2 ข้าง
 • กากี (shak) ฝุ่น ดิน
 • กาหลิบ (คอลีฟะฮ์) ผู้แทนศาสนทูต
 • กุหลาบ (gulab) น้ำกุหลาบ. (ไทย) กุหลาบ
 • (ลูก)เกด องุ่นแห้ง
 • เข้มขาบ (kamkhab) ชื่อผ้า
 • คาราวาน (karwan) กองอูฐ
 • ชะมัดยาด (ชาบาช ญาร) เก่งจริงเพื่อนยาก
 • ชุกชี (sugh jay) ฐานพระประธาน
 • ตาด (tash) ผ้าไหมปักเงินหรือทองแล่ง
 • ตรา (tera) เครื่องหมาย
 • ตราชู (tarazu) เครื่องชั่ง
 • บัดกรี (paateri - มลายู) เชื่อมโลหะ
 • ปสาน/บาซาร์ (bazaar) ตลาดนัด  (สเปน - buzar, มลายู pasar)
 • ปั้นหยา
 • ฝรั่ง ชาวเปอร์เซียเรียกพวกยุโรปว่า “farangi” (ฟะรังงี)
 • เยียรบับ (zarbuft) ผ้าทอยกดอกเงินหรือทอง
 • ราชาวดี (lajaward) พลอยสีฟ้า หรือการลงยา
 • วิลาด วิลาศ (wilayat) ที่เป็นของยุโรป
 • สรั่ง (serang - มลายู) คนงานในเรือ
 • สนม (zananah) หญิงฝ่ายใน
 • สักหลาด (sakhlat - มลายู)
 • ส่าน ผ้าคลุมกาย หรือคลุมหน้า
 • สุหร่าย คนโทน้ำคอแคบ
 • องุ่น ผลไม้

 

มลายู: (30 คำ)

 • กระจง
 • กระจูด
 • กระแจะ
 • กระแชง
 • กระดาษ (kertas) [โปรตุเกส]
 • กะพง
 • กระพัน เช่น คงกระพันชาตรี (กะบัล)
 • กรง
 • กะละแม (เกละไม)
 • กะลุมพี
 • กว้าน
 • การบูร (kapur)
 • จำปาดะ
 • ตลับ (ตลป กล่องเล็ก ๆ สําหรับใส่หมาก)
 • ตวัก
 • บูดู
 • ปาเต๊ะ (batik) ผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง
 • พระศรี (สิเระห์) หมากพลู
 • ฝาละมี
 • ระยำ (rajam เรอะยัม) [อาหรับ]
 • ละหาร ห้วงน้ำ (lahar)
 • สมิง
 • สละ
 • สลัด (selat สีลัด ช่องแคบในทะเล) โจรปล้นเรือผ่านช่องแคบ
 • สลาตัน (selatan ลมใต้)
 • สลาม (salam) คำอวยพร
 • สะบ้า
 • สุจหนี่
 • เหรียญ (rial) [โปรตุเกส]
 • อำพัน (ambar)

 

ชวา/อินโดนีเซีย: (70 คำ)

 • กระจับปี่ เครื่องดนตรีคล้ายพิณ
 • กระดังงา
 • กระยาหงัน วิมาน, สวรรค์ชั้นฟ้า
 • กริช
 • กัลปังหา
 • กิดาหยัน มหาดเล็ก
 • การะบุหนิง ดอกแก้ว ต้นแก้ว (Kémuning)
 • กำยาน
 • กุญแจ
 • กุดัง/โกดัง
 • ฆ้อง
 • จินดาหนา ต้นจันทน์
 • จินดาหรา ฉลาด
 • ซ่าโบะ ผ้าห่มอย่างผ้าสไบ
 • ซ่าหริ่ม
 • ดะหมัง เสนา
 • ดาลัด ดวงแก้ว
 • ดาหงัน ทำสงคราม
 • ตะเบ๊ะ
 • ตันหยง (ดอกพิกุล)
 • ติกาหรัง ตำหนัก
 • ตุนาหงัน คู่หมั้น
 • ทุเรียน
 • นากาสาหรี (nagasari) ดอกสารภี
 • น้อยหน่า
 • บายสุหรี สระนํ้า
 • บุษบามินตรา (ดอกพุทธรักษา)
 • บุหงัน ดอกไม้
 • บุหงา/บุหงารำไป
 • บุหงาประหงัน ดอกพุทธชาด
 • บุหรง นก, นกยูง
 • บุหลัน เดือน, ดวงเดือน, พระจันทร์
 • เบตง
 • ประทัด
 • ประไหมสุหรี
 • ปะตาปา นักบวช
 • ปะตาระกาหลา เทวดาผู้ใหญ่
 • ปะหนัน ปาหนัน ดอก/ต้นลำเจียก
 • ปันหยี
 • ปั้นเหน่ง เข็มขัด
 • ปาตี ผู้เป็นใหญ่ (บาลี ปติ)
 • พันตู ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน
 • ภูเก็ต
 • มะงุมมะงาหรา เที่ยวป่า (ไทย ดัันด้นงุ่มง่ามไป)
 • มะเดหวี
 • มะตาหะรี ดวงอาทิตย์
 • มะละกอ
 • มังคุด
 • มัสยิด (สุเหร่า mosque)
 • มาลาตี (ดอกมะลิ)
 • มินตรา (ต้นกระถิน)
 • มิรันตี (ดาวเรือง)
 • ยาหยี น้องรัก
 • ยิหวา ดวงชีวิต, ดวงใจ
 • ระเด่น โอรสหรือธิดาของกษัตริย์เมืองใหญ่
 • ระตู เจ้าเมืองน้อย
 • รำมะนา
 • ว่าว
 • วิรงรอง/วิรังรอง พลับพลึง
 • สะการะ ดอกไม้
 • สะตาหมัน สวน (ตาหมัน)
 • สะการะตาหรา ดอกกรรณิการ์
 • สลัก
 • สลัด
 • โสร่ง
 • หลา
 • หวันยิหวา ชีวิต, ดวงวิญญาณ
 • อสัญแดหวา (เทวดา)
 • อังกะลุง
 • อุรังอุตัง

ปรับปรุงล่าสุด 19 มิ.ย.2561

อ้างอิง

ความคิดเห็น

ไม่มีบาลีหรอครับ

ไม่มีบาลีหรอครับ

ภาษาจวงกับภาษาไทยหลายคำที่ใช้

ภาษาจวงกับภาษาไทยหลายคำที่ใช้เหมือนกัน

"ออกญา" ในภาษาเขมรไม่มีนะครับ

ภาษาทมิฬน่าจะมีมากกว่านี้ คาดว่าภาษาเขมรก็น่ามาเพี้ยนจากภาษาทมิฬอีกที เป็นมอญ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.