ตัวอย่าง สํ-อุ-ฐา

 • ตสฺสา กุจฺฉิยํ คพฺโภ สมุฏฺฐหิ.
 • อถ ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถํ สมุฏฺฐาเปสุํ.
 • โสเรยฺยนคเร สมุฏฺฐิตํ สาวตฺถิยํ นิฏฺฐาเปสิ
 • วตฺถุ ตาวตึสเทวโลเก สมุฏฺฐิตํ.
 • เทสนา ราชคเห สมุฏฺฐิตา.
 • ตํมุหุตฺตํ สมุฏฺฐิเตน พฺยาธินา สายณฺหสมเย อมิลาตา
 • อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย
 • อยสา ว มลํ สมุฏฺฐาย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system