อยากรู้ความหมายของคำว่า ปวฑฺฒโน

ได้ฉายา ปวฑฺฒโน อยากรู้ว่าแปลว่าอะไรคับ