อักษร ป.

มหาเก่าลาสิกขาแล้วกลับมาบวชใหม่ ใช้ มหานำหน้าชื่อไม่ได้ บางท่านว่าใช้ ป. ลงท้ายฉายา เช่น พระบริสุทธิ์  ปริสุทฺโธ ป.  บางท่านว่าเขียนไว้หลังชื่อเช่น พระบริสุทธิ์ ป. ปริสุทฺโธ อันไหนถูกครับ

Powered by Drupal, an open source content management system