แปลฉายาพระ

จิตตวุฒโฐ แปลว่าอะไร 
ภาษาบาลี เขียนแบบไหน

Powered by Drupal, an open source content management system