รบกวนแปล ฉายา ให้ด้วยครับ

สุวชิโร แปลว่าอะไรครับ 
ขอบคุณครับ