สอบถามความหมายคำ

อยากจะทราบความหมายของคำว่า ปฤภา ชฤภา ภปภา ภชภา ไม่ทราบว่าเป็นคำบาลีหรือคำอะไร มีความหมายไหม หาที่มาและความหมายแล้วจนปัญญาจริงๆ ขอบคุณคะ