ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ

หิตคโร แปลว่า อะไรครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ