สมเด็จวัดปากน้ำแนะอย่าเก็งข้อสอบบาลีฯ - ให้อ่านมากๆ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่า แม่กองบาลีสนามหลวงได้กำหนดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ.2552 แบ่งเป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เปิดสอบประโยค ป.ธ.6, 7, 8, 9 วันที่ 27-31 มกราคม ในกรุงเทพฯ 5 แห่ง และวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ จะเปิดสอบประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3, 4, 5 ในกรุงเทพฯ 19 แห่ง และในจังหวัดส่วนภูมิภาค 85 แห่ง และ

ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 เมษายน จะเปิดสอบสำหรับผู้ที่สอบผ่านแล้ว 1 วิชา ในการสอบครั้งที่ 1 ในชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ.5 ในกรุงเทพฯ 9 แห่ง และส่วนภูมิภาค 21 แห่ง ทั้งนี้ หากต้องการรายละเอียด สอบถามที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง โทร.0-2869-0485, 0-2869-0487

"การสอบบาลีประจำปี 2552 ได้เตรียมการสอบ และสถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว อยากแนะนำให้ผู้เข้าสอบทบทวนตำรา และอย่าเก็งข้อสอบ เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านน้อยมาก เพราะเก็งข้อสอบมากเกินไปจนทำให้สอบตก ถ้าอ่านหนังสือมากๆ เตรียมตัวพร้อม เชื่อว่าจะทำข้อสอบได้แน่นอน"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าว

นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักในการศึกษา จึงมีการศึกษาแผนกบาลีในไทย ซึ่งคณะสงฆ์ และรัฐบาลได้ส่งเสริมการศึกษาแผนกนี้มาตลอด เพราะการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นสูงชั้น ป.ธ.6-9 ถือว่าเป็นชั้นที่จะต้องเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ทำให้ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงจึงจะประสบผลสำเร็จ

ที่มา: มติชน

Powered by Drupal, an open source content management system