วัดพิพัฒน์มงคลสุโขทัย รับสมัครพระ-เณรศึกษาภาษาบาลี

พระมหากายสิทธิ์ สิทธาภิภู อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดพิพัฒน์มงคล ต.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า วัดพิพัฒน์มงคล ประกาศรับสมัครพระภิกษุ-สามเณรผู้สนใจศึกษาภาษาบาลี (เรียนเป็นมหาเปรียญ) ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ.9 โดยมี พระครูวรคุณประยุต เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษา เพื่อให้รู้และเข้าใจในภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา จรรโลงคงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนและบทพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ ยั่งยืนสถาพรต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาและรับการถวายอุปถัมภ์ มีดังนี้ 1.จะต้องตั้งใจมาศึกษาบาลี-นักธรรมโดยตรงและมีใจรักในการศึกษาเรียนรู้ 2.จะต้องมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เรียบร้อย 3.จะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ผู้ทำการสอน หรือคำแนะนำของครูอาจารย์

พระมหากายสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นักเรียนบาลีที่เข้ามาอยู่ในสำนักศาสนศึกษาวัดพิพัฒน์มงคลแล้ว จะได้รับการถวายนิตยภัตทุกๆ รูปเป็นประจำทุกเดือน ตามประโยคที่เรียน เช่น ประโยค 1-2 ได้รับ 200 บาท ประโยค ป.ธ.3 ได้รับ 300 บาท เป็นต้น ครูอาจารย์ผู้ทำการสอบ จะได้รับนิตยภัตอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกแก่สมณสารูป ทางวัดพิพัฒน์มงคลได้จัดเลี้ยงอาหารทุกวัน โดยไม่ต้องออกบิณฑบาต ส่วนผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (พธ.บ.) ใน มจร.ซึ่งเปิดที่จังหวัดสุโขทัย ทางสำนักศาสนศึกษาจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ติดต่อสอบถามวัดพิพัฒน์มงคลโทร.055-659072, 08-1280-6330, 08-1474-3199

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system