การเรียนภาษาบาลี ท่ามกลางเสียงปืนลูกระเบิดและกลิ่นคาวเลือด