เงินอุดหนุนรายหัว

พศ.ห่วงคุณภาพ ร.ร.ปริยัติธรรม - แยกของบฯ อุปกรณ์การเรียนการสอนแยกออกจากงบรายหัว

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับสถานภาพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่า ขณะนี้การยกระดับสถานภาพครูอยู่ระหว่างการปรับแก้ประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) เนื่องจากการยกระดับสถานภาพครูจะต้องประเมินคุณภาพครู เพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีการประเมินคุณภาพตัวผู้สอนเลย ขณะเดียวกัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมกว่า 400 แห่ง ก็ไม่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มากกว่าครึ่ง

พศ.เท 385 ล้าน เพิ่มเงินรายหัวแผนกธรรม-บาลี

พศ.เท 385 ล้าน เพิ่มเงินรายหัวแผนกธรรม-บาลี เพิ่มจากเดิมที่เคยได้ 286 ล้าน เพื่ออุดหนุนผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม ขณะที่ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" จี้ส่งเสริมการเรียนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญฯ

พศ.ขอ 945 ล้านบาทเพิ่มรายหัวบาลี

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ทำหนังสือถึงนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนในโรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และนายชูศักดิ์ได้สั่งการให้ พศ.ทำเรื่องนำความกราบเรียนไปยังนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้เคยบอกกับนายสมัครไว้แล้ว ให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ให้มากขึ้น เมื่อครั้งที่นายสมัครเดินทางเข้านมัสการคณะกรรมการ มส.

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content