พระเรียนเก่ง ป.ธ.9 จบ 15 ปริญญา ตรี 12-โท 2-เอก 1 อายุ 35 ปีสอน มจร.

สุดทึ่ง พระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เรียน จบปริญญา 15 ใบในเวลาไม่กี่ปี มีทั้งปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จาก มจร.-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย-ม.รามคำแหง-ม.สุโขทัยธรรมาธิราช-ม.นเรศวร เผยเหตุแห่งการอุตสาหะเรียนจนจบปริญญาหลายใบ เพราะเชื่อว่าชีวิตคนเราเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด ตั้งใจเรียนจนถึงอายุ 60 ปี เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับญาติ โยมทั้งทางโลกและทางธรรม

เรื่องราวของพระสงฆ์ที่ศึกษาจนจบปริญญาหลายใบในครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 17 มี.ค.โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “Post Hotnews” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่รายงานข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้เผยแพร่ภาพพระสงฆ์รูปหนึ่ง พร้อมข้อความประกอบว่า “มีดีที่สถิติ มจร.โพสต์นิวส์ ขอเสนอสถิติ “พระจบปริญญา 15 ใบ” พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.9 อายุ 35 ปี อาจารย์ มจร. จบปริญญาตรี 12 ใบ ประกอบ ด้วย พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), มสธ. : นิติศาสตร์-การบริหารการศึกษา-การสอนมัธยมศึกษา (เกียรตินิยม)-รัฐศาสตร์-การศึกษานอกระบบ-เทคโนโลยีการอาหาร ม.รามคำแหง : การบริหารรัฐกิจ-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-ประวัติศาสตร์-สื่อสารมวลชน-ภาษาไทย ปริญญาโท 2 ใบ พธ.ม. (วิทยานิพนธ์ดี) ม.นเรศวร : ศษ.ม. และปริญญาเอก 1 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : ศน.ด. (วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม)” โดยภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว มีทั้งพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน เข้าไปแสดงความชื่นชมจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อเท็จ จริงยังพระมหามงคลกานต์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระมหามงคลกานต์กล่าวว่า ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นความจริง อาตมาเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 1 ใบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6 ใบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 ใบ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 1 ใบ และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ 1 ใบ ขณะที่ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการแพทย์แผนไทย ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่อีกด้วย

พระมหามงคลกานต์เล่าด้วยว่า เป็นคน จ.สุรินทร์ ในวัยเด็กพอเรียนจบชั้น ป.6 ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ จึงตัดสินใจขอทางครอบครัวมาบวชที่วัดอังกัญโคกบรรเลง จ.สุรินทร์ เพื่อหวังที่จะได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้ขอกับเจ้าอาวาสเพื่อไปเรียนต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่วัดกลางสุรินทร์ เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตเชียงใหม่ จนจบระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา และในระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯนั้น ได้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย รามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานได้ จึงเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานที่เรียนผ่านมาแล้วจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ทำให้ใช้เวลาเรียนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในสาขาวิชาที่ลงเรียนประมาณ 1 ปีครึ่ง ส่วนของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ใช้เวลาเรียนสาขาวิชาละประมาณ 2 ปี จึงสำเร็จการศึกษา

พระมหามงคลกานต์กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้มุมานะเรียนจนจบปริญญาหลายใบนั้น เพราะมองว่าชีวิตคนเราเปรียบเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งตั้งใจจะเรียนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะอายุ 60 ปี เพื่อให้มีความรู้ไปสอนญาติโยมและเป็นที่ พึ่งของญาติโยมได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ยอมรับว่ามีความสุขกับการที่ได้เรียนหนังสือมาก เพราะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่ตลอด ที่สำคัญยังได้ฝึกตัวเองไปในตัวด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

สุดยอดครับพระอาจารย์

สุดยอดจริงๆ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system