การค้นหาศัพท์ในพจนานุกรม

เงื่อนไขในการค้นหา คำที่ใช้ค้นหา ตัวอย่างคำที่ค้นพบ ในการคลิกค้นหา 1 ครั้ง
ตรงทั้งหมด กรรม กรรม.
มีอักษร/คำ ต่อไปนี้ (พิมพ์ไม่เว้นช่องว่าง) บ; ลม; ผั; ศัลยรรม.
  กรรม กรรมที่พึงกระทำ, ถูกฆาตกรรม
มีบางอักษร/บางคำ (เว้นวรรค) พระ ธรรม ปฏิบัติธรรม; บรรลุพระอรหัต; จารึกพระธรรม
มีทุกอักษร/ทุกคำ (เว้นวรรค) พระ ธรรม จารึกพระธรรม; เรียนพระปริยัติธรรมจนจบ
เริ่มด้วย ธรรม ธรรมาสน์; ธรรมจักร
  ธรร ธรรโมวาท; ธรรมาสน์; ธรรมจักร
ลงท้ายด้วย ธรรม จารึกพระธรรม; ถูกต้องยุติธรรม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system