ธา

ประเภท: 
ธา.

มอบให้, ฝากไว้

ตัวอย่าง: 

นิธึ นิเธติ ปุริโส.
นิธิ นาม นิธียติ.
ตว สุนิหิโต สนฺโต.
กุหึ เทว นิทหามิ.
นิธานวตี วาจา.
สนฺนิธึ ทานิ กฺรุพฺพสิ.

อรรถของธาตุ: 
ถ้ามี นิ เป็นบทหน้า นฺยาเส
หมวดธาตุ: 
ภู (อ)
Powered by Drupal, an open source content management system