พระสอบนักธรรมลด บวชแล้วไม่เรียน - ถก สพฐ.ลดวิชาสามัญ ร.ร.พระปริยัติฯ 8 กลุ่มเหลือ 5

พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี 2552 ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อต้องการให้พระปริยัตินิเทศก์เข้าใจนโยบายของคณะสงฆ์ และของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รวมทั้งปรับบทบาทในการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะเดียวกันจะมีการจัดทำคู่มือสำหรับพระปริยัตินิเทศก์ด้วย ทั้งนี้หน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ถือว่ามีความสำคัญ เพราะต้องคอยนิเทศการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นหลักให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติชอบ เพราะเมื่อพระภิกษุสามเณรมีการศึกษาก็จะไม่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในพระพุทธศาสนา

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะภาค 5 กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องหลักการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ว่า อยากให้พระปริยัตินิเทศก์สำรวจพระที่เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี เพราะในฐานะที่ตนเป็นเจ้าคณะภาคด้วยก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับการสอบนักธรรม ด้วย พบว่ามีจำนวนพระที่เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีน้อยลง ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพระบางรูปเข้ามาบวชแล้วไม่ยอมเรียน โดยอ้างว่าเรียนไปแล้วพอสึกออกไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ขณะที่บางรูปก็สมัครสอบแต่ไม่ไปสอบ จึงอยากให้สำรวจจำนวนที่แท้จริงและหาทางแก้ไข เพราะการเรียนนักธรรมชั้นตรีเป็นพื้นฐานก่อนในการที่จะไปเลือกเรียนบาลี

นอกจากนี้ยังพบปัญหาอีกคือ เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยพระพุทธศาสนา ทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ต้องมีการเรียนการสอนในวิชาสามัญด้วย   พบว่าหลายโรงเรียนเมื่อนำวิชาสามัญเข้าไปสอนการเรียนการสอนบาลีกลับหายไป ดังนั้นตนจึงนำเรื่องดังกล่าวหารือกับทางคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า จะสามารถลดรายวิชาสามัญจาก 8 กลุ่มสาระเหลือ 5 กลุ่มสาระได้หรือไม่ ซึ่งทางคุณหญิงกษมาก็ได้ให้ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาหารือและหาทางแก้ไขในเร็วๆ นี้

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

ตอบโต้ชื่อเรื่องว่าการศึกษาบาลีของพระเณร

ไม่ไหว ท่านคิดแบบนี้ได้อย่างไร แบบนี้สิถึงทำให้การศึกษาบาลี - ธรรม ไม่พัฒนาอย่างที่เป็นมา เพราะข้อสอบอัตนัย ทำให้พระเณรท่องจำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ดีกว่า การตอบแบบปรนัย ท่านสอบปรนัยมันง่ายกว่าการสอบแบบอัตนัย ท่านคิดได้อย่างไร เห็นตัวอย่างนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาตามโรงเรีรยนต่างๆ หรือไม่อย่างไร หรือแม้กระทั้งนักศึกษา นิสิต ที่สอบแบบปรนัย ก็ทำข้อสอบได้เพียงมั่วอยางเดียว ท่านลองคิดดูสิว่า การสอบแบบอัตนัยกับปรนัยอันไหนดีกว่ากัน อย่าเอาวัตถุนิยมมาจากต่างประเทศมากเกินไป เพราะจะทำให้ท่านไม่มีความคิดที่เป็นบัณฑิต

ถูกต้อนนะคร๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ถูกต้อนนะคร๊าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

การศึกษาบาลีของพระเณร

การเรียนการสอนของทางพระเรามีสองอย่างคือการเรียนนักธรรม และการเรียนบาลี สมัยนี้การเรียนทั้งสองอย่าง จำนวนพระภิกษุสามเณรที่เรียนลดลงมากเลย เพราะไม่มีการพัฒนาการเรียนการสอน มีแต่การท่องจำ และการสอบก็มีแต่อัฒนัย คือการเขียนอย่างเดียว ไม่มี ก ข ค ง หรือ กาเลย และไม่มีการซ่อมเลย ห่วยแตกมาก สมน้ำหน้าแล้วที่พระไม่ให้ความสำคัญมากในสมัยนี้ พระผู้ใหญ่ก็เอาแต่ซื้อตำแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์กัน ไม่เคยใส่ใจในเรื่องการศึกษาเลย มีแต่แบบเก่า ๆ ไม่คิดที่จะพัฒนากันเลย เพราะมันคงไม่ได้ตำแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์ ก็เลยไม่สนใจ กลับไปพัฒนาทางด้านวัตถุแทน บางองค์สอบตกกันไม่รู้กี่ปี คงสะใจพวกพระเถระแล้วสิน๋ะ.............พระเถระรุ่นเก่าก็กลัวว่า ข้อสอบหากพระเณรสอยได้ง่ายกลัวว่าจะไปแย่งตำแหน่งเจ้าคุณ ก็เลยออกข้อสอบให้ผ่านยาก ๆ หน่อย

ความรู้มีความจำได้หมายรู้เป็น

ความรู้มีความจำได้หมายรู้เป็นฐาน มีความเข้าใจเป็นท่ามกลาง สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นที่สุด จำไม่ได้จะเอาอะไรไปทำความเข้าใจ จะเอาอะไรไปปฏิบัติเล่า ดีการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system