พระเตือนสติพระ อย่าเรียนบาลีเพียงสอบให้ได้เปรียญ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัดกทม. มี การประชุมสัมมนาบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กล่าว เปิดการประชุมว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี  มีจุดหมายเพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ ด้านศาสนธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

แต่การเรียนการสอนของพระ เณร ในปัจจุบันกลับเรียนเพื่อให้สอบได้นักธรรม เพื่อสอบให้ได้เปรียญ ทั้งที่เป้าหมายหลักจริงๆแล้ว ทางคณะสงฆ์ต้องการให้ พระเณร ได้มีความรู้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงการศึกษาเพื่อความรู้ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาภาษาบาลีจบเพียงเปรียญธรรม 5 ประโยค แต่บทสวดมนต์มงคลทีปนีที่สวดตอนทำวัตรเช้า เย็น พระองค์ก็ทรงแต่งขึ้นเอง  

พระพรหมมุนีกล่าวต่อว่า ส่วนการเรียนการสอนนักธรรม ที่ผ่านมาก็เป็นในลักษณะต่างคนต่างทำบางวัดไม่มีการสอน แต่ก็ส่งนักเรียนไปสอบ และหากเกิดสอบผ่านในระดับนักธรรมโท หรือเอก ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็นพระสังฆาธิการได้ เมื่อไปสอนผู้อื่นต่อก็จะนำความคิดของตัวเองเป็นหลัก และอาจจะไม่ตรงตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ในการเรียนการสอน จึงควรยึดหลักตามพระไตรปิฎกด้วย การที่ในพระไตรปิฎกบันทึกไว้เป็นภาษาบาลี ก็จำเป็นที่พระ เณร จะต้องเรียนบาลีเพื่อให้เกิดความรู้ และเข้าใจพระไตรปิฎก ไม่ใช่เรียนเพื่อหวังที่จะสอบให้ได้เปรียญเท่านั้น อีกทั้งการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ไม่ เรียบร้อย การเรียนที่มุ่งหวังต่อตนเอง มากกว่าประโยชน์ ส่วนรวมก็เหมือนการทำลายพระพุทธศาสนาทางหนึ่ง

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system