กฎหมายใหม่ “ป.ธ.9” เท่าปริญญาเอก

นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองพุทธศาสนศึกษาเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ต่อนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนที่จะเสนอต่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีการปรับเกณฑ์ในการเทียบระดับการศึกษาให้กับผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธ ศาสนาใหม่ คือ

  • หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง

ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เป็นการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับ ป.ธ. 6 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระดับ ป.ธ. 8 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาโท

ระดับ ป.ธ. 9 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาเอก

ในส่วนการดำเนินงานจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงาน คือ คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ วางระเบียบ ออกข้อบังคับต่างๆ ขณะเดียวกันจะกำหนดให้กองพุทธศาสนศึกษา เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ นอกจากนี้ จะมีการกำหนดสถานภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสถานภาพเป็นพนักงานศาสนการด้วย

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system