ผมเพิ่งบวชใหม่ รบกวนแปลาฉายาให้ด้วยครับ

ฉายาที่พระท่านตั้งให้คือ
สังวโร
อยากทราบความหมายครับ
ขอบคุณครับ

สํวโร ผู้สำรวม สังวร (กาย

สํวโร ผู้สำรวม สังวร (สำรวมกาย วาจา ใจ หรือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)