สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ยกย่อง "ในหลวง" ทรงเชิดชูภาษาบาลี

21 ชาติ ชื่นชม "ไทย" รักษาภาษาบาลี ยึดพุทธพจน์เข้มแข็ง เนื่องด้วย ในหลวง ทรงให้การอุปถัมภ์ และสนับสนุน ขณะ พระเทพฯ ทรงห่วงเทศน์มหาชาติจะสูญหาย

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content